Vítejte na stránkách naší Mateřské školy v Neveklově


OZNÁMENÍ pro rodiče docházejících dětí do MŠ Neveklov

Z důvodu omezení provozu od 1.3.21 je odpuštěna úplata za předškolní vzdělávání

za měsíce březen a duben 2021.

 

===================================

===============================

 

Od 12.4.2021

se naše MŠ otevírá pouze pro předškolní děti.

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se děti budou 2x týdně (od 6.30-8.00) hod testovat - pondělí a čtvrtek - a to tímto způsobem:

- rodič přivede dítě ráno do MŠ za stávajících hygienických podmínek (prosíme, aby v den testování dítě přivedli pouze rodiče, protože si dítě budou testovat sami, testování bude probíhat v šatnách),

- dle pokynů učitelky provede rodič dítěti test a vyčká na jeho výsledek. Při pozitivitě testu si dítě ihned odvede domů, při negativním výsledku dítě za obvyklých hygienických opatření vstoupí do třídy,

- testování se neprovádí u dětí, které absolovovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Ve třídě nesmí být víc jak 15 dětí.

Pokud rodič s testováním nesouhlasí, dítě si ponechá doma, neotestované dítě nesmí do školky! Dítě po tuto dobu je omluveno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída v nouzovém provozu pro jednotky IZS je nadále beze změn v provozu.

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

UPOZORNĚNÍ - K ZÁPISU DO MŠ NEVEKLOV

Od 6. dubna 2021

je možnost si vyzvedávat Evidenční list v hlavní budově MŠ Neveklov, Pod Radnicí 67 v těchto hodinách:

každý den od 10.00 - 11.30 hod.

 

POZOR!!! Vstup do budovy je možný pouze za přísných hygienických podmínek (respirátor, dezinfekce).

Eva Břicháčková - ředitelka MŠ Neveklov

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

ZÁPIS

dětí do MŠ Neveklov

se koná v období od:

2. – 16. května 2021

 

Řádně vyplněný Evidenční list + kopie Rodného listu doručte na adresu

MŠ Neveklov, Pod Radnicí 67, 257 56 Neveklov tímto způsobem:

 

- do schránky na hlavní budově Mateřské školy,

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.neveklov@seznam.cz).

 

                           Eva Břicháčková – ředitelka MŠ Neveklov

 

=========================

=======================

Po dobu uzavření MŠ je předškolním dětem poskytována distanční výuka formou posílání úkolů na osobní mail rodičů.

Pro předškolní děti je distanční výuka povinná, po znovuotevření MŠ musí rodiče dětí přinést všechny materiály vypracované. Pokud se dítě distanční výuky nemohlo zúčastnit, rodiče musí uvést písemný důvod.

Pro děti ze třídy Kapiček (středňáci) je tato výuka pouze nabídnuta - je nepovinná.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Dle Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021 je naše mateřská škola zařazena do seznamu otevřených škol pro děti rodičů, kteří spadají do oblastí zajišťující krizovou infrastrukturu státu.

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
 

Úřední hodiny pro rodiče:

PO a ST    10.00 - 11.30 hod

 
Možné vyzvedávat:
Potvrzení o uzavření MŠ
Žádost o ošetřovné
Potvrzení na daně
(vyzvedávat ve vestibulu hl. budovy MŠ)
 
Pro děti s povinnou předškolní docházkou připravujeme pracovní listy a budeme zadávat úkoly z jednotlivých oblastí rámcového vzdělávacího programu prostřednictvím rozesílání mailu.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
 
 
Vzhledem ke zpřísněným opatřením žádáme rodiče, aby dodržovali určené hodiny pro vstup do budovy naší mateřské školy 

při přivádění a vyzvedávání dítěte:

6.30 - 8.00 hod

12.00 -12.30 hod

14.30 - 16.30se 

V ostatní dobu 

bude MŠ uzamčena, prostory se vždy po uzavření dezinfikují.

Děkujeme!

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Prosíme, dodržujte v prostorách naší MŠ veškerá hygienická nařízení.

DĚKUJEME !


Motto:

"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce." (Robert Fulghum)

Pravidla chování v naší školce:

1. Neubližujeme si.

2. Nekřičíme.

3. Neničíme práci druhých.

4. Neběháme mezi stolky.

5. Neničíme a uklízíme hračky.

6. Přivítáme se a rozloučíme.

7. Používáme 3 kouzelná slova:

    - PROSÍM

    - DĚKUJI 

    - PROMIŇ 

 


Kontakt

Mateřská škola Neveklov

Pod Radnicí 67
Neveklov
25756


317741383