Vítejte na stránkách naší Mateřské školy v Neveklově


 

Od 13.1.2022 si rodiče můžou každý den 

od 7.30 do 12.30 hod 

vyzvedávat v ředitelně MŠ

"Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ."

 

-----------------------------------------------

.................................................

 

 

Informace ohledně karanatény ve třídách.

Pokud se nějaká třída dostane kvůli pozitivnímu testu dítěte nebo zaměstnance do karantény, neznamená to, že jsou v karanténě všechny děti. Do karantény spadají pouze děti, které byly poslední dny (určí hygiena) ve styku s pozitivním. Ty děti, které v kontaktu nebyly a nedostatnou dopis od hygieny, můžou klidně chodit do školky.

+++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++

++++++++++++

 

Pokud dojde k nějaké náhle situaci a je třeba o tomto informovat rodiče, je možné se registrovat:

Registrace na info-kanál města Neveklov:

SMS kanál (je nutné se registrovat na web. stránkách města Neveklov):

Město Neveklov - Oficiální stránka města Neveklov

sekce ÚŘAD a SMS InfoKanál

´=================================================
======================================
============================
 
Vzhledem ke zpřísněným opatřením žádáme rodiče, aby dodržovali určené hodiny pro vstup do budovy naší mateřské školy 

při přivádění a vyzvedávání dítěte:

6.30 - 8.00 hod

12.00 -12.30 hod

14.30 - 16.30 hod

V ostatní dobu 

bude MŠ uzamčena, prostory se vždy po uzavření dezinfikují.

Děkujeme!

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Prosíme, dodržujte v prostorách naší MŠ veškerá hygienická nařízení.

DĚKUJEME !


Motto:

"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce." (Robert Fulghum)

Pravidla chování v naší školce:

1. Neubližujeme si.

2. Nekřičíme.

3. Neničíme práci druhých.

4. Neběháme mezi stolky.

5. Neničíme a uklízíme hračky.

6. Přivítáme se a rozloučíme.

7. Používáme 3 kouzelná slova:

    - PROSÍM

    - DĚKUJI 

    - PROMIŇ 

 


Kontakt

Mateřská škola Neveklov

Pod Radnicí 67
Neveklov
25756


317741383