Vítejte na stránkách naší Mateřské školy v Neveklově


MŠ Neveklov přijme na zkrácený úvazek

ASISTENTA PEDAGOGA.

Podmínkou je pedagogické vzdělání.

Zájemci, prosím, pište na:

ms.neveklov@seznam.cz

=============================

=========================

 

Přejeme krásné a odpočinkové prázdniny.

=======

Sejdeme se na třídní schůzce:

Kdy - 26. srpna 2020 (středa) v 15.00 hod

Kde - MŠ Neveklov - přístavba, Pod Radnicí 67

Prosím, přijďte bez dětí!

--------------------------------------------------------

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

MŠ bude UZAVŘENA

od 13.7. do 14.8.2020

 
Otevíráme 17.8.2020
 
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
---------------------------------------

POZOR!!!!!

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO V PŘÍSTAVBĚ

(třída Hvězdičky):

722 242 141

 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Koro řád a vnitřní řád pro zaměstnance a rodiče naší mateřské školy platný od 25.5.2020:

Koro řád.odt (18300)                                                                         

--------------------------------------------------------------

 

POKYNY PRO ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25. 5. 2020

Rodič každého dítěte, které přijde od 25.5.2020 do MŠ, musí odevzdat "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ" (viz příloha, nebo je možnost si ho vyzvednout v budově MŠ). Pokud toto Čestné prohlášení nepřinese, dítě do MŠ nesmí nastoupit.
 
 

1. Cesta do MŠ:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, šátek)

- dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů domácnosti))

2. Příchod k MŠ a pohyb před ní:

- minimalizovat velký počet osob před MŠ

- dodržovat odstupy 2 m (netýká se členů rodiny, členů společné domácnosti)

- pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí zakrytí úst a nosu

3. V prostorách MŠ:

- rodič předá dítě učitelce do třídy - rodič rouška, rouška dítěte zůstává v sáčku v šatně (každý rodič si pro své dítě obstará vlastní roušku), dítě i rodič si vydezinfikují ruce v šatně, při předávání dítěte učitelka změří dítěti teplotu

- při odchodu ze školky má rodič roušku, dítě také

- v jídelně děti jedí odděleně (třídy), na zahradě má každá třída vymezený prostor

- každé dítě se utírá do papírového ubrousku (ručník)

- děti si stále po každé činnosti myjí a dezinfikují ruce

- desinfekce povrchů, předmětů probíhá několikrát denně

- ve třídě se větrá celý den, děti jsou co nejvíce venku na zahradě

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v době uzamčení školky (8-12 hod, 12.30-14.30) nosit nemusí

4. Stravování:

- děti si myjí ruce před a po jídle

- učitelky dávají dětem jídlo i pití, příbory si děti neberou samy

- třídy jedí odděleně

5. Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

a) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

b) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

c) Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

d) Porucha imunitního systému, např.:

- při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod)

- při protinádorové léčbě

- po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně

e) Těžká obezita

f) Farmakologicky léčený diabetes mellitus

g) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

h) Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

 

 
 
 

Motto:

"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce." (Robert Fulghum)

Pravidla chování v naší školce:

1. Neubližujeme si.

2. Nekřičíme.

3. Neničíme práci druhých.

4. Neběháme mezi stolky.

5. Neničíme a uklízíme hračky.

6. Přivítáme se a rozloučíme.

7. Používáme 3 kouzelná slova:

    - PROSÍM

    - DĚKUJI 

    - PROMIŇ 

 


Kontakt

Mateřská škola Neveklov

Pod Radnicí 67
Neveklov
25756


317741383